Home

Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Lund

Juridisk översiktskurs Institutionen för handelsrätt

HARA04, Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng Business Law: Introductory Course in Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav U2021/24 - kan argumentera juridiskt - kan problematisera och tänka kritiskt inför rättsliga frågeställningar Ekonomihögskolan HARA10, Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng Business Law: Introductory Course in Business Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasial

Pluggar du HARA04 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Litteraturlista för HARA10 | Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HARA10 vid Lunds universitet. Associationsrätten : En introduktion | 7:e upplaga Lunds Universitet. Kurs. Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04) Läsår. 2016/201 Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15 hp) På svenska, distansutbildning, 100%. Är du nyfiken på hur samhället reglerar relationer? Rättsliga regler finns överallt och genomsyrar i princip alla verksamheter. Alla påverkas av rättsliga ramar. Handelsrätt utgör det ekonomiska livets juridik

Grundläggande godkänd tentamen i HARA04 Juridisk översiktskurs samt HARA19 Beskattningsrätt I eller motsvarande. Lunds universitet Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen Handelsrätt: Juridisk... Det gick inte att fullfölja begäran. Handelsrätt: Juridisk översiktskurs - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till { GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd.

HARA04, Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15

Denna kurs är en översiktskurs i juridik, med inriktning mot handelsrätt. Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva.. Arbetsrättslig grundkurs består av två delkurser; Arbetsrätt I och Juridisk översiktskurs. Delkurs I (Arbetsrätt I) innehåller en introduktion om rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod speciellt med inriktning på arbetslivet. Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavt..

HARA10, Handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15

Få juridisk kunskap inom handelsrätt och privatjuridik! Handelsrättslig översiktskurs är för dig som vill ha specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskap. Du lär dig bland annat om rättsregler gällande handelsrättsliga frågor. Efter kursen har du kunskaper som är starkt kopplade till arbetsmarknaden HARA10 - Fastighetsrätt Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (Lunds Universitet) Fastighetsrätt Instuderingsfrågor 1. Vad menas med fast egendom och fastighet? Fast egendom definieras i JB som jord, alltså mark, således äganderätt till mark. Fastighet - markytan indelas i enheter som kallas fastigheter Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (15 hp) Juridik, sociala medier och influencers (15 hp) Läs mer om kurserna på vår hemsida: https://ehl.lu.se/ny/las-en-kurs-pa-distans-i-sommar-sok-n

Handelsrätt: Juridisk översiktskurs HARA04 - StuDoc

 1. Jag undervisar på följande kurser vid Lunds universitet: - Juridisk översiktskurs (Handelsrätt, Ekonomihögskolan) - Marknadsföringsrätt och immaterialrätt (Handelsrätt, Ekonomihögskolan) - Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete (Handelsrätt, Ekonomihögskolan
 2. Handelsrätt: juridisk översiktskurs: 651 (281) Statistik: Grundkurs 1: 601 (513) (Förra årets antal sökande inom parentes) Siffrorna inkluderar även befintliga studenter som söker kurser inom program. Antal förstahandssökande. Kandidatprogram vid Ekonomihögskolan med start HT 2020: Ekonomie kandidatprogram: 1 185 (938
 3. ens första hälft samt som sommarkurs
 4. Juridisk översiktskurs, jöken, är en populär kurs vid Lunds universitet. Så många studenter har läst kursen de senaste åren: 2012: 829; 2011: 806; 2010: 898; källa: VHS [/checklist
 5. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet EGEKO 3 Juridisk översiktskurs 15 högskolepoäng Kursen är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken

Handelsrätt: Beskattningsrätt I (HARA19) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (HARA04/ HARA01). Förkunskaper i redovisning ­rekommenderas Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Lunds universite . Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, senaste upplagan, Norstedts juridik Hemström Carl, Magdalena Giertz, Bolag Föreningar Stiftelser, Norstedts Juridik, senaste upplagan Lagbok eller annan lagtextsamling Lunds universitet Malmö universitet Mittuniversitetet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mälardalens högskola Juridisk översiktskurs Ta bort favorit för Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Du behöver logga in för att spara utbildningen som favorit Logga in Visa mer om Handelsrätt. Någon begränsning till bara civilrättsliga delar görs inte, utan boken spänner över alla de rättsområden som juridiska grundkurser vanligen omfattar. Detta gör boken särskilt användbar.Målgruppen är studenter på juridiska grundkurser av typen juridisk översiktskurs, juridisk introduktionskurs, allmän juridik, handelsrätt, civilrätt med fastighetsrätt etc

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden: Företagsekonomi; Nationalekonomi; I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi tentamen hara04, hara10, hara15, hara26 juridisk översiktskurs torsdagen den juni 2020 kl 08.00 13.00 namn betyg tentamenspoäng rättand

Litteraturlista för HARA10 Handelsrätt: Juridisk

tentamen hara04, hara10, hara15:1 och hara26:2 juridisk översiktskurs onsdagen den 18 mars 2020 kl. 08.00 13.00 resultat: resultatet finns ladok senas Det handelsrättsliga ämnet innehåller kurser med inriktning på affärsjuridik, skatterätt och arbetsrätt. Våra kurser kan läsas både inom ett program eller som fristående kurser. För den som vill bli godkänd eller auktoriserad revisor ingår kurser i handelsrätt som ett obligatoriskt moment inom inriktningen redovisning och revision Inriktningen ger juridiska kunskaper som är värdefulla för den som arbetar med avtalsförhandling, företagsöverlåtelser, finansiering, bolagsstyrning, media och marknadsföring samt att hantera företagets immaterialrätter. En affärsjuridisk spets på din utbildning öppnar dörren till många intressanta yrken

I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs samt 15 hp statistik, samt 30 hp valbara kurser. Två vägar till exame En juridisk översiktskurs ger en... Från 21 750 SEK. Distans. Utöver handelsrätt, Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare bekostar

Tenta 30 oktober 15-01-1515-03-2315-08-28, frågor och svar

Juridisk översiktskurs Lund. Fräscht skick och välhållet. Handelsrätt, Lagbok 2010 = 130 Process och straffrätt för juridisk översiktskurs, Lars Heuman, 2011 =120 Priset är det som står, böckerna är använda i 3 månader så de är i bra skick!. En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK) När kursen avslutats erbjuds de 20 mest framgångsrika eleverna en plats på Juristprogrammet vid Juridiska fakultet vid Lunds universitet, baserat på slutbetyg vid salstentamen. Du kan läsa mer om reglerna kring antagningen här nedan

Nyheter: Läs en kurs på distans i sommar - sök nu

Juridisk översiktskurs Institutionen för handelsrätt . Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, J0030N Studenten skall vid kursens slut kunna analysera grundläggande juridiska problem Pris: 199 kr. Häftad, 2017. Finns i lager Alla obligatoriska kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet (Företagsekonomi 1-30 hp, Juridisk översiktskurs 1-15 hp, Statistik 1-15 hp) samt minst 60 avslutade högskolepoäng i nationalekonomi (75 hp rekommenderas) varav följande måste ingå: - 30 hp grundkurs, - 7,5 hp mikroekonomisk analys (NEKG21 eller motsvarande) Därutöver ingår 15 hp juridisk översiktskurs, 15 hp statistik samt 30 hp valbara ämnen. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till examensbenämningen

Handelsrätt: Revisorsjuridik, Lunds universite

 1. en, Andel antagna:20,4% Betyg:18.4 Högskoleprov:1.05 63% Kvinno
 2. en, Andel antagna:26,8% Betyg:- Högskoleprov:- 66% Kvinno
 3. Jörgen Hettne Prefekt, Professor, Professor, Föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet jorgen.hettne@har.lu.se Institutionen för handelsrätt

Handelsrätt: Juridisk översiktskurs - HA6013 HKR

HA6013, dp 2 Handelsrätt, juridisk översiktskurs, omtentamen. Nätbaserad temtamen. Se mer info på kursytan i Canvas. 2021-03-25 : Vecka 34, 2021 : Ons: 25 Aug: 09:00-12:0 Juridisk översiktskurs (10p) Handelsrätt I (10p) Handelsrätt II (10p) Skatterätt (10p) Immaterialrätt (5p

Om kursen. Kursens mål är att bredda och fördjupa de juridiska kunskaperna inom området affärsjuridik. Kursen skall ge deltagarna förmåga att analysera och praktiskt lösa juridiska problem av ekonomisk natur. Huvudområden är: Allmän och speciell avtalsrätt, krediträtt samt associationsrätt. Kursplan Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp - Campus: 1-2 - Distans: 1-2 - Endast för registrerade på Ekonomie kandidatprogrammet: 3-4: Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp - Campus - ges endast höstterminer: 3-4 - Distans - ges endast vårterminer: 1-2: Allmän rättskunskap och arbetsrätt, 15 hp: 1- Juridisk översiktskurs (jöken) ingår i utbildningen till ekonom. Det är grundläggande juridik med fokus på handel, avtal och siffror. Juridisk introduktionskurs (jiken) är en annan 15p-kurs i grundläggande juridik, men med mera allmän inriktning Övningsboken är utformad så att den kan användas tillsammans med de flesta förekommande grundläggande juridiska läroböcker från olika förlag. Någon begränsning till bara civilrättsliga delar görs inte, utan boken spänner över alla de rättsområden som juridiska grundkurser vanligen omfattar. Detta gör boken särskilt användbar Handelsrätt, 15 hp Engelskt namn: Commercial Law visa fördjupade kunskaper i juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, Univ: Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarand

Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp

Handelsrätt, 15 högskolepoäng Business Law, 15 Credits Kurskod: 15 hp eller Handelsrättslig översiktkurs, 15 hp eller Juridisk översiktskurs, 15 hp eller Rättsvetenskap A, delkurs Allmän juridik och civilrättens grunder, 15 hp. Lund: Studentlitteratur, 199 sidor Ramberg, Jan & Ramberg, Christina (2014)/9 upp Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Introductory Course in Commercial Law 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: HA11FF Gäller från: VT 2020 Fastställd: 2014-10-15 Ändrad: 2019-09-04 Institution Juridiska institutionen Huvudområde: Handelsrätt Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav Beslu En tvärvetenskaplig utbildning som gav ett helhetsperspektiv på organisationers kommunikationsbehov. Programmet utvecklade kunskaper och färdigheter kopplade till flera aspekter av kommunikationsstrategi, däribland varumärke, PR, ledarskap, politisk opinionsbildning och krishantering, samt kommunikationsplanering och design Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, 100 %, Campus. Startdatum: 30 augusti 2021. Slutdatum: 3 november 2021. Sista anmälningsdatum: 15 april 2021. Anmälningskod: UU-21502 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska. Studieort: Uppsala

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. Mer om ämnet Juridi Program Kurs.grp Grupp Lokal Hjälpm. Moment. Uppdat. Vecka 13, 2021 : Tis: 30 Mar: 13:00-15:00 : Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Bank och finans, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Internationellt företagande och marknadsföring, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Redovisning och revision, Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet - Valfri inriktning: Handelsrätt: Juridisk översiktskurs

2300 kr - Böcker & studentlitteratur - Vaxholm - Komplett litteratur Juridisk översiktskurs för Lunds universitet med lagbok för 2020. Kan även hämtas i Lund Studentlärare (SI-ledare) för studenter som läste juridisk översiktskurs och företagsjuridik på handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan Lunds universitet. Arbetet innefattade att planera och leda lektioner och övningar med studenter och även en gruppledande funktion för övriga studentlärare inom samma område Mittuniversitetet erbjuder, förutom juridiska översiktskurser, kurser i handelsrätt och offentlig upphandling. Juridik ingår som huvudområde inom Förvaltningsjuridiska programmet och som kompletterande ämne inom Ekonomprogrammet och Personal- och arbetslivsprogrammet. Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Om du skriver tentamen i Juridisk översiktskurs, 15 hp i anslutning till kursstarten hos oss på Stockholm Universitet kommer du behöva e-posta ett registreringsintyg från HT20 för Juridisk översiktskurs, 15 hp, för att kunna bli registrerad på Affärsjuridik alt. Beskattningsrätt 1 samt Juridisk översiktskurs, 15 hp, och Handelsrätt, 15 hp, (juridisk översiktskurs 15 hp och handelsrätt 15... Univ: Minst 90 hp rättsvetenskap, företagsekonomi, Kortfattad och lättillgänglig introduktion som på 38 sidor presenterar den svenska marknadsrätten och placerar den i sitt civilrättsliga sammanhang. Lämplig so

Handelsrätt, 15 högskolepoäng Business Law, Basic Course, 15 Credits Kurskod: RV4004 Utbildningsområde: Juridiska området Juridisk översiktskurs 15 högskolepoäng eller Rättsvetenskap A, delkurs Allmän juridik och civilrättens grunder, 15 högskolepoäng Juridisk översiktskurs ger dig en inblick i juridisk systematik och en orientering om de svenska rättsreglerna på ett flertal områden. Kursen innehåller bland annat person-, avtals-, skuldebrevs-, fastighets-, skadestånds-, familje-, aktiebolags- och förvaltningsrätt. Kursen ger dig behörighet att söka ett flertal andra kurser inom handelsrätt på. Juridisk översiktskurs eller jöken (jfr Juridisk introduktionskurs (jiken) eller Juridisk grundkurs) är en universitets- eller högskolekurs på grundnivå som inleder de juridiska studierna på vissa universitet i Sverige.Den är vanligen på 15 högskolepoäng.Tidigare benämndes den Propedeutik översiktskurs, gemenligen kallad proppen FEI:s praktiska juridik- och skattekurser vänder sig till en bred målgrupp av kvalificerade befattningar, exempelvis redovisnings- eller ekonomichefer, redovisningskonsulter, controllers, revisorer, skatteexperter och kreditansvariga. Vårt utbud ger handfasta kunskaper som..

Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs, Lunds universite

 1. Lund , Sweden 291 att studenten självständigt ska skriva och muntligt försvara ett examensarbete som leder till en kandidatexamen i handelsrätt. Juridisk översiktskurs är en.
 2. Handelsrätt, 16-30 hp, 15 högskolepoäng Commercial Law, 16-30 credits, 15 credits visa färdighet i att kritiskt granska och tillämpa det juridiska regelverket för praktisk Grundläggande behörighet samt genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp och Affärsredovisning, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper)
 3. för ant tom v10€30 Hp. Utbildningsplan Rättsvetenskap, kandidat för läsåret 2013/2014 2021-03-25 11:37:44 2 (5) Kod Benämning Högskolepoäng € J0006N Handelsrätt I 1
 4. Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp Grundläggande statistik för ekonomer, 15hp Valfri kurs, 30 hp (Garanterad plats till Nationalekonomi I, 30 hp eller Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp och Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp)
 5. Handelsrättslig översiktskurs är på A-nivå, ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger. Mål Kursen skall ge god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden
 6. Juridisk grundkurs Kurs HRF010 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Sommar 2021 Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort juridik med tyngdpunkt på handelsrätt och en inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag oc
 7. Syftet med studierna i kursen Handelsrätt 16-30 hp, är att ge den studerande ingående kunskaper i associations-, kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt. Dessutom ska studenten lära sig att uppfatta, analysera och argumentera rörande ett juridiskt problem samt kunna redogöra för hur domstolarna resonerar för att nå olika lösningar på detta rättsområde

Hem › Lösenordsskyddad: Utbildning › Lösenordsskyddad: Juridik › Lösenordsskyddad: Juridisk översiktskurs Lösenordsskyddad: Juridisk översiktskurs — Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna Höstens Juridisk översiktskurs 15 hp börjar torsdagen den 4 februari. Ordinarie tentamen är den 13 juni. Lektionerna är på distans/digitalt med Adobe Connect konferenssystem som ger samma möjligheter till deltagande som fysisk närvaro. Tentamen sker som hemtenta under coronakrisen. Tentamensmöjligheter även under följande terminer Gunvor Wallin fortsatte att vara verksam vid universitetet i Lund. Avhandlingen gav henne en docentur 1959, och 1963 blev hon universitetslektor i handelsrätt med beskattningsrätt. Hon fortsatte att arbeta med familjerätt, både som lärare och som produktiv forskare Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Handelsrätt: Juridisk översiktskurs lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige Juridisk översiktskurs Lund. 2 300 kr. Beskrivning. Fräscht skick och välhållet. Komplett set litteratur till Juridisk översiktskurs för Lunds Universitet inklusive lagbok 2020. Böckerna säljs ej separat. Finns i Stockholm men kan även arrangeras för hämtning i Lund. Säljes av

Ekonomihögskolans bibliotekBesöksadress: Scheelevägen 15HHus: Alfa6, plan: 2Telefon: 046 2229445, HS: 1 Handelsrätt I. Kursens mål är att fördjupa kunskaperna från Juridisk översiktskurs inom området affärsjuridik. Kursens tyngdpunkt ligger inom områdena avtals-, köp-, konsument-, skadestånds- och associationsrätt. Vidare studeras marknads-, konkurrens-, försäkrings-, transport- och immaterialrätt samt entreprenadjuridik

Utöver utbildningen på den avancerade lärplattformen har vi också möjlighet att erbjuda undervisning på plats med anställd personal från fakulteten. Antingen på plats här i Lund, eller ute på ditt verksamhetsställe. Vi har skapat allt från hela kurser i beskattningsrätt till enskilda tvåtimmarsföreläsningar, allt efter önskemål Juridisk Översiktskurs Malmö/Lund? Lör 4 maj 2013 19:12 Läst 1205 gånger Totalt 1 svar. fiiina­lly. Visa endast Lör 4 maj 2013 19:12. Kursen utformades efter den på universitetet mycket populära Juridisk Översiktskurs. Till en början användes också universitetets kurslitteratur (Malmström: Civilrätt). Sedermera har tillkommit flera andra läroböcker. För att stimulera eleverna genomfördes rättegångsspel i undervisningen

Lunds universitet. Om Juridisk översiktskurs - Distansutbildning. 5,0 (27) Institutet för juridisk utbildning IFJU AB - Avtalsrätt - Köp- och konsumenträtt - Lös egendom med sakrättsliga inslag - Fordringsrätt - Fast egendom och Hyresrätt -... Från 14 900 SEK Kursnamn: Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs. Skola: Stockholms universite

Handelsrätt: Juridisk översiktskurs Lunds universite . Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng Introduction to Swedish Commercial Law, 15 credits kunna värdera det juridiska regelverkets roll i tvister mellan individer, mellan individer och Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma Syftet med studierna i kursen Handelsrätt 16-30 hp, är att ge den studerande djupgående kunskaper i associations-, kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt. Dessutom ska studenten lära sig att uppfatta, analysera och argumentera rörande ett juridiskt problem samt kunna redogöra för hur domstolarna resonerar för at HS1713 Juridisk översiktskurs 15,0 hp Introduction to Swedish Law När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Fastställande Kursplan för HS1713 gäller från och med HT07 Betygsskala A, B, C, D, E, FX, F Utbildningsnivå Grundnivå Huvudområden Teknik Undervisningssprå Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU Kursplan och litteraturlistor. HARA26 Kursplan HT 2020. Delkurs I - Arbetsrätt I Kurslitteratur HT 2020. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 99. Juridisk översiktskurs ges både höst- och vårtermin med kursstart under period 2 och löper på helfart under 10 veckor Juridisk översiktskurs eller jöken (jfr Juridisk introduktionskurs (jiken) eller Juridisk grundkurs) är en universitets- eller högskolekurs på grundnivå som inleder de juridiska studierna på vissa universitet i Sverige.Den är vanligen på 15 högskolepoäng.Tidigare benämndes den Propedeutik översiktskurs, gemenligen kallad proppen. [1]Kursen kan läsas som fristående kurs eller.

 • Ses i Verona sommartid.
 • Iittala ljuslykta Kivi stor.
 • Kim Carpenter.
 • Gourmet mat.
 • Trådlös mus Jula.
 • Tingeling lyrics slum.
 • GTA 5 bunker guide.
 • TeamViewer server ID.
 • 3 fas kabel 20m.
 • Alvedon 665 mg gravid.
 • VPN Mac os.
 • Johnny Cash sista album.
 • Myrorna glas.
 • Bygga yttervägg på betongplatta.
 • Auktioner Västerbotten.
 • Pos tubs.
 • Bill Murray imdb.
 • Skokräm Brun.
 • Spå i kaffesump bokstäver.
 • Tela, Honduras hotels.
 • Apple support twitter.
 • Berger Picard.
 • Oxidation von Ammoniak zu Stickstoff.
 • JaQuel Knight Single Ladies.
 • Värdshus Eskilstuna.
 • Formation adulte Morbihan.
 • Grandau Skigebiet.
 • Körperspende Münster.
 • Loda Dota.
 • Om Svea Ekonomi.
 • Guldfisk simmar på sidan.
 • Embed Google Maps WordPress.
 • IKEA tallrikar 5 kr.
 • TaylorMade M4 used.
 • Teebaumöl gegen Krätze erfahrungsberichte.
 • Exner Petguard köpa.
 • Logitech C922 Pro Stream review.
 • Xbox One outputs.
 • Arbeiten in Alfeld.
 • Rättssystem synonym.
 • Guldfågeln Falkenberg.