Home

Spillkråka hane

Det här bör nämligen vara en hane. Det ser man på hjässans röda fläck, som sträcker sig hela vägen fram till pannan. Honorna har endast en röd fläck i nacken. Den här spillkråkan var säkert ute efter myror bland de gamla trädstammarna på marken. Myror är nämligen spillkråkans favoritföda Vitbukig spillkråka är en stor (48 cm) och svart hackspett med vit buk. Hanen har röd hjässa och mustaschstreck, honan är röd enbart på bakre delen av hjässan. I flykten syns vit övergump, vita undre vingtäckare och en liten vit fläck vid handpennornas bas. Hane av underarten hodgsonii Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 - 57 cm och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från juvenil dräkt endast är röd i nacken. Ögonen är ljusa och halsen relativt lång Spillkråkan är en kolsvart hackspett stor som en kråka. Hanen har en knallröd hjässa, honan har rött bara i nacken. Spillkråkans tarser är grå. Näbben är vitaktig vid roten och svart i spetsen (adult) eller gulaktig med vit spets (ungfågel). Iris är gulvit (adult) eller blågrå (ungfågel) Den är huvudsakligen svart med en vit handbasfläck och vita undre vingtäckare. På huvudet syns röd nacktofs, svart ögonstreck och en vit strimma från näbbroten, utmed halssidan och vidare ner mot bröstet. Hanen är röd även på pannan och i ett mustaschstreck. Flykten är liksom hos andra spillkråkor rak med djupa vingslag, inte bågig. [4

Spillkråka (Dryocopus martius) / Artlista / Hackspettar / Spillkråka (Dryocopus martius) Hjälp. Avläsa bildtexter. Bildtexterna är kortfattade men förhoppningsvis informativa. Adult, hane - Sandbergen, Öland 050621 (Funnen död) Kommentera Avbryt svar. E-postadressen publiceras inte Spillkråka. Vår största hackspett med sina 40-46 cm och svår att förväxla med någon annan. Helsvart med röd hjässa. Har flera olika karaktäristiska ljud, som kan höras året om. Spillkråkan kan ses i hela landet. Trumningen är kraftig och snabb och kan höras flera kilometer, 2-3 sekunder långa Spillkråka Dryocopus martius Spillkråka © Steve Dahlfors. Latinskt namn: Cryocopus martius - vilket betyder ungefär, Den som träget arbetar med träd, samt namnet på en helig fågel i Rom som var tillägnad krigsguden Mars. Typiska kännetecken: 46 cm. Områdets största hackspett. Helsvart med endast rött på huvudet. Honan bara röd i nacken Spillkråka (sång) male, song. Jean-Jacques Boujot Dryocopus martius. Spillkråka (glas) ★★★★★ (31) ★★★★★. 369,95 SEK. Gröngöling (visselpipa) ★★★★★ (22) ★★★★★ 1 hane observerad Galgberget, Halmstad, Hl 10 apr 2021 - Media: Agnes Fridel

Spillkråka - hane Bildblogge

Spillkråka Den största av dem alla, stor och kolsvart med sin röda nacke som är större hos hanen än hos honan. Den blir nästan en halvmeter hög och en vingbredd på ca 65cm Spillkråkan är en ganska stor fågel och den största hackspetten i Sverige. Exemplaret jag fångade på bild är en hona. Hanen är nämligen mer röd på hjässan. Precis som gröngölingen äter den huvudsakligen myror, men jagar även andra insekter som den plockar i gamla träd

Vitbukig spillkråka - Wikipedi

Hittade en Spillkråka hane som kanske byggde ett nytt bo :) På eftermiddagen så åkte jag till Nyfors för att kolla om det fanns några Strömstarar på plats, 2 st hittade jag :) En riktigt trevlig och fin dag blev det :) /Fredri Spillkråka 1 hörd Större hackspett, minst 1 hane och 1 hona Grönfink, hörd Det vanliga meståget 8.4 ad hane duvhök nere och käkar kort då en 2K kungsörn landar i blixttallen 10 min senare och då vågade duvhöken inte vara kvar längre.. 1 hane födosökande 27 aug 2020kl. 1 Peter Berglund BlåhakeLuscinia svecica Drakaberget, Holm, Mpd 1 hane födosökande 27 aug 2020kl. 1 Peter Berglund Spillkråka NT Navaråns NR, Holm, Mpd 1 ex. förbiflygande 26 aug 2020kl. 10 Peter Berglund Smålom NT stellata Navarn, Mpd 2 ex. förbiflygande 26 aug 2020kl. Peter Berglund NötkråkaNucifra Under gårdagen gjorde jag ett nytt stopp vid skogen. Till min lycka fick jag än en gång syn på spillkråkan. Om det är samma individ vet jag inte, men det är nog sannolikt. Det här var nämligen en hane och jag gissar att den har bildat revir här. Spillkråkor är oftast ganska lätta att upptäcka Foto omslag: Spillkråka (Dryocopus martius) hona, Olof Persson 2015 Arbetet genomfört: maj-augusti 2015. 2015 Inventering av häckfågelfaunan vid Välsviken 2015 3 En revirhävdande hane noterades vid det sydvästra hörnet av området (delområde28). Arten är knuten till rikare lövskogsmiljöer och anses som svagt minskande i Sverige

Spillkråka - ointre

Hackspettar, fotografier av naturfotograf Svante Joelsson. Vitryggig hackspett hanne. Gröngölin Vid 10.00 kommer den adulta hanen ner och käkar. Äter i ca 40 min och avlöses plötsligt av ytterligare en hanfärgad adult duvhök, dagens tredje duvhök, men som omgående jagar iväg den första hanen och drog sedan själv strax iväg. Spillkråka:1 hörd De vanliga småfåglarna Spillkråka (Dryocopus martius) är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar.Det. Sothönan blir 35-40 centimeter lång. Både honan och hanen är mörkgrå, (11 av 7

Räv med ungar, Spillkråka med ungar och sothöna med ungar maj 2019. Jag upptäckte för några dagar sedan att det bor en familj med rävar på gården, det var 4 år sedan vi hade rävar på gården så det var en trevlig överraskning kan jag säga : 17 mars Svedberga kulle; tranor 8 ex. mot norr, sparvhök 1 ex, spillkråka 1 ex hane, stjärtmes 8-10 ex. Ulrik Alm Ingelsträde, - Saturday, March 17, 2001 at 18:37:12 (MET) 17 mars. Sträckbevakning vid Domsten från kl.06.30-14.00 Hør Gråspett på fågelsång.se, som är en omfattande samling av svenska fågelläten. Fungerar även på din mobil

Naturfotografi - Svante Joelsson | Hackspettar

Spillkråkans styrelse och stamansvarige arbetar löpande för att skapa nöjda medlemmar genom olika aktiviteter, såväl fysiska som digitala Spillkråka. FOTO: tt Spillkråka - störst. Grovstammig skog i hela Sverige. Har minskat. Vår klart största hackspett, ca 45 cm lång. Hanen röd på hela hjässan, honan bara längst bak. Vanligt och typiskt läte krryck-krryck-krryck, ofta när den flyger

Spillkråka, Dryocopus martius - Fåglar - NatureGat

Spillkråka, på björk m tickor Spillkråka, på asp Stare Stenskvätta, hane Stjärtand Stjärtmes Storskrake, par Storlom, kvällsljus Storlom Storspov, på marken Storspov, flyger Strandskata Strömstare Större hackspett Svarttärna Svärta, flyger Sånglärka, flyger Sångsvan Sädesärla Sädgäss Sävsparv Sävsångare Talgoxe Tjäder Spillkråka (Dryocopus martius) är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 cm - 57 och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från juvenil dräkt endast är röd i nacken

Spillkråka, på björk m tickor Spillkråka, på asp Stare Stenskvätta, hane Stjärtand Stjärtmes Storskrake, par Storlom, kvällsljus Storlom Storspov, på marken Storspov, flyger Strandskata Strömstare Större hackspett Svarttärna Svärta, flyger Sånglärka, flyger Sångsvan Sädesärla Sädgäss Sävsparv Sävsångare Talgoxe Talltita. Hemma Hos spillkråkan FpV dEn 21 maj SittER jag åter på plats i bi-len. En av ungarna har nu kommit i målbrottet - tigglätet skär sig ibland och man kan ana det riktiga spillkråke-lätet. Dagen efter kan jag konstatera att det är tre ungar i boet - två hanar och en hona. Honungen ser liten ut jämför

Sö 27/12 10:38 spetten blev störd av spillkråka, nötkråka och nötskrika och fick ingen matro någonstans. Samtidigt rapporterar Helny en hane gråspett på talgen i Arvaby. Vanligast ses den på Gråspetträdet mellan uthusen längst upp, ses bra från garaget, men svår att se pga skyddsfärg Tostaröd, Skåne - 1 juni 2013 Hanne av spillkråka. © Copyright 2009-2021 Lars Petersso Nu har spillkråkan fått söta pigga ungar. Spillkråka (Dryocopus martius) är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar.. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 cm - 57 och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från.

Gråspett (hane) foto: Spillkråka, mindre- och större hackspett samt gröngöling har täta stammar i området. Med lite tur kan även gråspett ses eller höras. Tjäder och järpe påträffas inte sällan när man vandrar på någon av de uppmärkta stigarna som finns i området Escucha y descarga los episodios de Livet enligt Naturmorgon gratis Subadult hane i första vinterdräkt. Marstrand 24/3 1864. Likt knipan använder den gamla bohål av spillkråka och stora fågelholkar som boplats. Arten kan i sällsynta fall para sig med knipan och ger då upphov till bastarden kniraken Spillkråka hanne ; Har även kallats för vedknarr, grönspik, grönspett och grön hackspett. Under 1800-talet och fram till 1950-talets början var gröngölingen den vanligaste hackspetten i södra Sverige. Idag är gröngölingen passerad med god marginal av större hackspetten som den vanligaste arten,.

Amerikansk spillkråka - Wikipedi

Omslagsbild: Vitryggig hackspett, hane. Målning: Jari Kostet 2 . NATURVÅRDSVERKET Rapport 5486 • Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer Innehål Spillkråka hane/Black Woodpecker (Dryocopus martius) Spillkråka hona/Black Woodpecker (Dryocopus martius) Större hackspett hane /Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major En hane Gröngöling var fram och kollade på gråspettträdet, det verkade som om den undrade vad det var de åt där. 11:27 hona på Gråspetträdet. 15:18 hane + hona på Gråspetträdet.30/1 08:20 hona i omgivningen + överflygande. 09:35 Hane på grsp-trädet, högstubben och i björkarna däromkring För mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, och gråspett har man inte hittat. Gråspett minst 1 hane Större hackspett minst 2 Spillkråka 1 förbifl. Mindre korsnäbb 5 förbifl. Större korsnäbb hörd Tofsmes 1 hörd Korp ca 30-40 ex Skata 7 Kråka 2 Kaja 2 Talgoxe, Blåmes, Talltita, Grönfink, Grönsiska /Danie

Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 - 57 cm och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den vuxna hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från ungstadiet endast är röd i nacken. Ögonen är ljusa och halsen relativt lång Ibland börjar hanen på flera hål samtidigt innan han fullföljer ett av dem till ett färdigt bohål. Det händer ibland att den större hackspetten använder samma boträd år efter år, men hackar då upp nya bohål intill de gamla Under en härlig runda på Södersen vid Vrams Gunnarstorp sågs bl a Spillkråka hane och hona, Gröngöling, Större hackspett, Steglits. Vid Tommarps Kungsgård sågs årets första Sädesärla. Hans Thulin Helsingborg, - Sunday, March 11, 2007 at 17:58:14 (CET) 11/3 Rydebäck Spillkråkans val av boplats var också lite märkligt. Trädet står precis vid en vägkorsning och dessutom en parkeringsplats. Annars verkar det vara en skygg fågel. Nötväckorna hade en tydlig arbetsfördelning, åtminstone vid fototillfället Spillkråkan avviker markant från de övriga hackspettarna med sin svarta dräkt. Trots att den inte är vanlig tycks den förekomma i nästan alla skogsområden. Hanen har en helröd hjässa och honan endast en röd fläck längst bak på huvudet. Ljudbeskrivning: Spillkråkans trumning är två-tre sekunder lång, jämn och mycket kraftig

Allmänna kännetecken: Liknar gröngöling, med vilken den ofta förväxlas. Huvudet till största delen, nacken och buken grå, övergumpen gulgrön. Mustaschstrecket och tygeln framför ögat svarta. Hanen har litet rött i pannan. Storlek: Längd 27-32 cm, vikt 110-141 g. Bo: Hål oftast i lövträd (asp, klibbal, björk) Duvhök hane 2k. Duvhök hane 2k. Duvhök hane 2k. Duvhök hane 2k. Duvhök hona 3k. Duvhök hona 3k. Duvhök hona 3k med byte i klorna. Tajtare crop av förra bilden för lite mer detaljer :) Duvhök hona 3k. Som vanligt fanns det andra fåglar där också :) Grönfink. Rödhake. Rödhake. Bofink hona. Nötskrika. Sädesärla. ha en fortsatt.

Spillkråka (Dryocopus martius) - Fjäderguide

 1. hand, Komosse 050611.
 2. Spillkråka 181104 Garphyttans nationalpark, Örebro län Spillkråka 090511 Fågelmossen, Motala kommun Större hackspett, hane 210208 Caféhörnan Oset, Örebr
 3. Precis då jag trycker på uppdatera flyger Spillkråka honan in, och jag får föreviga den därifrån jag sitter. Fågeln är rätt stor, vingspannet kan vara 67-73 cm. Dela Kommer hem nu så berättar dottern att hon sett hanen också och fotat litegrann Hoppas dom ska bygga bo i närheten. Svara. LillaSyster skriver: 14 februari 2021.
 4. Duvhök: 1 3K+ hane + 1 2K hona + eventuellt ytterligare ett ex Kungsörn: 1 1K Spillkråka (hörd) Större hackspett: 1 hona + 1 hane Nötskrika: 2 Skata: 2 Korp: ca 10, flög mest runt över dalen och branten Tofsmes, talltita, talgoxe, blåmes (många blåmesar, 7-8 st) /Danie
 5. Azote Images - människa, miljö och samhälle
 6. Fre den 30 jan. Efter jobbet tog jag en hackspetts promenad i Helsingborgs stadspark, den lille lockade. Började med en hona Spillkråka, snart därefter en hane större hackspett och till sist hittade jag Mindre hackspetts hanen. Trevlig park. Alla tre spettarna höll till i sydvästra delen av parken. Även tre Rörhönor i Jordbodalen hann.

Spillkråka foto Patrik Olofsson/N Vattenriket i fokus 2008:03 Både hane och hona noterades vid ett par tillfällen inom inventeringsområdet. Oftast sågs de bara under några korta sekunder när de for fram mellan skogbryn och dungar, framför allt i områdets östra del 22/3-03.Vårvandring på Skåneleden,sträckan Torekov-Båstad,via Gröthögarna och Hovs hallar.En magnifik och sagolikt vacker del av Skåneleden.Började vandringen från Torekov 0830 och var framme vid Båstad 1530.Medvandrare var min jycke Jack.Observationer:Turkduva 1,rödbena 1,korp 11,stare 54,större strandpipare 18,gulsparv 1 hane sj + 1 hane,hämpling 8,tofsvipa 6,sävsparv 1 hane.

Hackspettar - www

Domherre Hane - Pid. 0006a Tankeord: {{ 'Döm inte ut livet när svårigheter nalkas se kärlekens röda kraft' }} Färger: Material: Linn 2/1 2009 Vinterns första Gråspett, en hane, visade sig två ggr på matningen idag. I övrigt: Gott om nötkråkor, spillkråka, St. Hack, trädkrypare osv. Fågelmatningen är igång för fullt sedan 1/9. Full aktivitet bland nötkråkorna men det dröjer ännu innan första gråspetten visar sig. Hanen som övervintrade här i fjol kom den 27/9 men de Spillkråka och gröngöling är båda beroende av äldre, grövre lövträd för häckning vilket i Totalt noterades 5 hanar och tre honor i dammen. Troligen är beståndet något större än så men upattningsvis hyser inte dammen mer än 20 könsmogna individer. I trädgårdsdammen noterades också en hona och en hane av mindr

Video: Så hör och ser du skillnad på Sveriges hackspettar

Spillkråka - fageln

Spillkråka 1 Orre 7 Tallbit 2 Degernäs, ca. 5 km SV Umeå (Ralf Norberg) Skogsduva 5 Koltrast 2 Grubbe, C Umeå (Ralf Norberg) Tallbit 20 Grönsiska 11 Knaften, ca. 15 km S Lycksele (Håkan Rune & Per Hansson) Gråspett 1 hane Svartmes 2 Överskyllsvägen, Lycksele (Håkan Rune & Per Hansson) Tofsmes 2 C Lycksele (Håkan Rune & Per Hansson. ⬇ Ladda ner Dryocopus stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer Spillkråka Inger . Starliner HBK Medlem. Inlägg 146 Kommun Varberg HBK-Nr 3530 Medlemskap 2021 12 Juli 2012 #6 Sv: Vilken spett är detta? Sökte på wikipedia. Spillkråka är Den röda hjässan säger att det är en ungfågel i sin första fjäderdräkt, troligen en hane Trummande mindre och större hackspett samt spillkråka. Skogssnäppa 3, Sädesärla 10, Järnsparv 5, Svart rödstjärt 1 hane sj vid bruket, Gransångare 2sj, Sävsparv 8. Därefter åkte vi till Strandbadsören och såg den vitnäbbade islommen. Den verkade pigg och fiskade - fick plattfisk och krabba Hane Grey-headed Woodpecker. Gråspett Hane Grey-headed Woodpecker. Gråspett Hona Grey-headed Woodpecker. Gråspett Hona Grey-headed Woodpecker. Spillkråka Hona Black Woodpecker. Spillkråka Hona Black Woodpecker. Spillkråka Hona Black Woodpecker. Utter Otter. Utter Otter-----2016-02-12. Kungsörn i snöväder Golden Eagle.

Spillkråka - lyssna till sång / läte / ljud

1 hane koltrast 9 sidensvans Rapporter från igår tisdag: * Lövöudden [Holmsund] (Rolf Sandberg, Umeå) 2 storskrake 1 havsörn 2 spillkråka * Degernäs, vid grisfarmen (Rolf Sandberg) 1 lappuggla (ugglan rörde sig en del i området - först sågs den hundra meter innan avtagsvägen till grisfarmen, men senare sågs den ungefär 700m. Hanen har en röd fläck i pannan vilket honan saknar och båda har en svart tygelteckning mellan näbbrot och öga samt ett smalt svart mustaschstreck. Ögats iris är röd. Ungfåglarna liknar de äldre men de har en svag vattring på undersidan men hos vissa individer är vattringen så svag att den knappt är skönjbar

På torsdagen begav jag mig ut till Krankesjön. Den här gången lämnade jag all tung kamerautrustning hemma. Målet var nämligen att vandra runt hela sjön, en sträcka på nästan exakt en mil Hoj! Dags att ta tag i detta igen... Fredag 7/10 - Pannlampetur ----- Samling: 19.00 utanför Sagabion (Storgatan 39) Planerad väg.. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar lätt igenkänd på den svarta dräkten. Hanen har hela hjässan röd, honan endast hjässans Kommentera eller lämna en trackback: Trackback URL Utseende. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 [4] -57 [5] cm och ett vingspann på 67-73 cm. [4] Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. [5] Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från juvenil dräkt endast är röd i nacken. [4] Ögonen är ljusa och halsen relativt lång. [4

Spillkråka (Dryocopus martius) är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar. Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 cm - 57 och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den vuxne hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från ung ålder endast har röd dräkt i nacken Hemma hos spillkråkan Ofta spelar slumpen in när man ger sig ut för att skåda el-ler fotografera fågel. Inte all- de två, en hane och hona, började jaga varandra och hanen flög in i bohålet med-an honan satte sig utanför. Jag lämnade platsen, hittade inte stor Längd: hane ca 32 cm och hona ca 38 cm, vingspann: hane ca 62 cm och hona ca 74 cm samt vikt: hane ca 150 g och hona ca 300 g. Fältkännetecken: Sparvhöken är en relativt liten rovfågel, och det kan vara svårt att skilja en sparvhökshona från en duvhökshane, som är nästan lika stor Gråspettobservationer under Februari För att hitta hit och namn på fågelmatställen kolla inlägg nedan. 24:e 08:40 hane på granen. 09:00 hane på lilla högstubben. Troligen samma som blev störd av spillkråka på granen. 14:32 hane på lilla högstubben. 23:e Ingen koll, ingen obs 22:a Dålig koll, ingen obs 21:a 08:25 Hane på gråspetträdet. 15:5

I övrigt: Gott om nötkråkor, spillkråka, St. Hack, trädkrypare osv. Fågelmatningen är igång för fullt sedan 1/9. Full aktivitet bland nötkråkorna men det dröjer ännu innan första gråspetten visar sig. Hanen som övervintrade här i fjol kom den 27/9 men det var rekordtidigt Spillkråka (Dryocopus martius) är en stor, nästan helsvart fågel inom familjen hackspettar. Spillkråkan förekommer sparsamt, lokalt tämligen allmänt, i hela Sverige, utom i fjälltrakterna. Flykten går inte som hos andra hackspettar i bågar utan är rak. Flykten förefaller ostadig med flaxande vingar. Vingslagen är ganska långsamma Det är hanen som har en röd hätta på huvudet / nacken. Den till vänster, en hane som har påbörjat ett bobygge och den i mitten är en hona som söker mat, mat bara mat alltid mat, mat i stora lass. I de skogar jag rör mig numera finns både större och mindre hackspett samt gröngöling och spillkråka DATUM: ART: ANTAL: LOKAL: OBS: 2006-09-30: Röd glada: 4: Mönarp (satt sida vid sida på en av ledningsstolparna) MF,JJ : Blå kärrhök: 1 hane: Mönarp: MF,JJ. Större Hackspett & Spillkråka / Woodpecker and Black Woodpecker Hur ofta har man en sådan tur att två olika sorters hackspettar sätter sig i samma träd. Det var långt avstånd att fota på fram till fåglarna i trädet, men de syns ändå bra

Spillkråka - Media - Artportale

Greater White-fronted Goose/Bläsgås, Winter Wren/Gärdsmyg and Black-headed Gull/Skrattmås. Pics taken 12/10/2020 in Skanör Spillkråka,inga noteringar av arten under inventeringen. 2005,noterade men inget revir konstaterat. Gulärla (sydliga rasen),tre revir av denna rödlistade ras av arten. reviren är på de nyrestaurerade maderna och på ängarna norrut. 2005,två par med revir, samma antal som vid en tidigare inventering. Slutlednin En hane Spillkråka spelade ivrigt uppifrån skogen, och flög sedan över fjärden mot Berkön. Även Näsets första svalor för året, 3 Hussvalor, dök upp och fångade insekter. 23/4: Våren har nu kommit på allvar till Norrbotten. Idag stod jag på bryggan drygt 1,5 timme (Naturmorgons redaktion tror att en spillkråka varit framme, främst för att leta mat). Jag bifogar bild på en burrig hanne som satt och solade på mitt altanräcke idag Gröngöling (Picus viridis) är en fågel inom familjen hackspettar.Den är en stannfågel som förekommer i västra och sydvästra Asien, samt i större delen av Europa förutom på vissa öar och i de nordligaste områdena. Den är en av de vanligaste hackspettarna i Europa. Den tillhör släktet Picus, vilka är hackspettarter med gröngrå fjäderdräkt

Svenska hackspettar Hasse Andersson - Naturfotogra

Här har en spillkråka satt sig, en hanne med sin röda hjässa till skillnad mot honan som har en liten mindre fyrkant bak på hjässan. Det var i denna björk som havsörnen satte sig. Här brukar även trastar, ringduvor, kråkor med flera arter sitta en stund innan de flyger vidare område på upp till 200 ha. Både hona och hane hävdar överlappande revir på omkring 100 ha under en dryg månad före äggläggning. Revirets storlek ökar med lövskogens uppsplittring. Detta planområde utgör 4,5 ha. och är en del i ett större revir. Spillkråka: Spillkråka lever främst i barr- eller blandskog En hane Gröngöling var fram och kollade på gråspettträdet, det verkade som om den undrade vad det var de åt där. 11:27 hona på Gråspetträdet. 15:18 hane + hona på Gråspetträdet.30/1 08:20 hona i omgivningen + överflygande. 09:35 Hane på grsp-trädet, högstubben och i björkarna däromkring Lär dig känna igen fåglars sång och lär dig mer om deras liv Den är mycket lik.

Spillkråka - hona Bildblogge

=hane SSveriges_faglar_tb.indd 7veriges_faglar_tb.indd 7 008-07-10 07.03.258-07-10 07.03.25. 15 Stormfågel (Fulmarus glacialis) längd ca 48 cm vingspann 102-112 cm Vindbyarna piskar över det upprörda havet och över vågornas vita kammar hänger en 32872293 53748Ovaliderad NT Spillkråka 33153518 53955Ovaliderad Lövsångare 33153519 54129Ovaliderad Taltrast 33152523 53797Ovaliderad (Linnaeus, 1758) 1 hane Anas crecca Linnaeus, 1758 4 adult i par Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 noterad Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 2 adult hane Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 5 Tringa ochropus. Fig. 68:2. Samma flock av ladusvalor, som i Fig. 68:1. A. Några fåglar sitter och putsar sig; B. En vuxen hona med mörkt tegelrött ansikte och korta smala stjärtspröt; C. En vuxen hane med mörkt tegelrött ansikte och långa smala stjärtspröt; D. En ungfågel med ljust tegelrött ansikte och utan smala stjärtspröt

Spillkråka - Dryocopus martius svarthakedopping - Podiceps auritus snösparv- snow bunting Hämpling - linnet Prunella Knipa hane, unge / Golden eye kid Rödstjärt hane - redstart male Gråhäger Gray heron Fiskgjuse - osprey havsörn. Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen Mindre hackspett sång. 1 adult spel/sång Ytterby Valbergsdammen, Boh 23 apr 2020 - Media: Göran Persso Hackspettar trummar inte bara ut sina känslor, de ropar också. En del rop hörs året runt, andra hör våren och parningstiden till. Både spillkråka och gröngöl. Dålig koll och inga obsar förrän On 30/12 13:35 gråspetthonan satt en stund på vedbodväggen och solade sig. Nötkråkorna har blivit lite frekventare i kylan. I natt hade jag -13 här när det var -25 på lägre nivåer! Så brukar det vara, idag var det 8 gr. här 11 i Ånnaboda 13 vid Ö. Hällsjön oc

Vintern har varit hård för många rådjur; ett av de som dukat under placerade jag vid kungsörnsgömslet. Kadaver är ett viktigt födotillskott under vintern för t.ex. kungsörn, duvhök, spillkråka, gråspett samt olika småfåglar m.fl och kan ibland vara skillnaden mellan liv och död för dem. Här råder naturens lag: den enes död den andres bröd Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 40 cm - 57 och ett vingspann på 67-73 cm. Vikten är 300 gram. Dräkten är nästan helt och hållet svart. Den adulta hanen har röd panna och hjässa, medan honan ända från juvenil dräkt endast är röd i nacken. Ögonen är ljusa och halsen relativt lång 1 gråspett, hane Rapporter från idag: * Glimmervägen 12, Lycksele (Sören Persson) 1 svartmes * Stornorrfors kraftstation, Umeå (Kjell Wågberg) 1 pärluggla, spelande * Bäcksjön, Umeå (Rolf Sandberg) 1 spillkråka 1 strömstare * Fränsta, Sundsvall - fågelmatning (2:a hands uppgift, Rolf Sandberg) 1 videspar

gråspett 1 hane (tillbaka från tidigare) Måndag 26/3 Älvforsen, Lycksele (Sören Persson) kaja 4 spillkråka 1 Grisfarmen, Degernäs (Tommy Magnusson) ringduva 2 skogsduva 6 Bergötornet (Tommy Magnusson) nötkråka 1 havsörn 1 subad Umeå Uthamn, Holmsund (Tommy Magnusson) kråka 1 knölsvan 2 \_ längst ut på pire Spillkråkans resa 2020 går till Österrike och inkluderar den internationella konferensen för kvinnor i skogsbruket Forests in Women's Hands (måndagen den 25 - onsdagen den 27 maj). Vi inleder med ett eget reseprogram för Spillkråkan under söndag 24 - måndag 25. Konferensen är förlagd i natursköna Traunkirchen Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 20.12 Mindre hackspett, 1 ex Liaskogen 16.12, 1 hanne Sällingesjön 16.12 Tretåig hackspett, 1 hanne Liaskogen 16.12 Gärdsmyg, hörd Hagaberg 20.12 Björktrast, ca 400 ex Sörbysjön 15.12, 500 - 1000 ex Sjömosjön 20.12 Varfågel, 1 ex Nederby 15.12, 1 ex Lia 16.12, 1 ex Rynninge 16.12, 2 ex Sällingesjön Värsta spetten Spillkråkan är Europas största hackspett. Den kan använda sin kraftfulla näbb till att mejsla fram insekter eller för att hacka ut nya bohål i levande träd, gärna aspar . Spillkråka Den största av dem alla, stor och kolsvart med sin röda nacke som är större hos hanen än hos honan

Sidensvansar sidensvansarBildbloggen | fotograf Stefan Olsson | Natur, djur ochFjällvråk | hallbergfoto

Alpackor har ett hummande läte när de pratar och varningssignalen för fara låter ungefär som en spillkråka men ännu mer ljudligt. En alpacka är lätt att stänga in, inga tankar på att rymma från hagen. Livslängden är mellan 20-25 år. Dräktighetstiden är 11-11,5 månader ARTBIBLIOTEK FÅGLAR 241 arter. Här finns fåglar jag fotat i Sverige. Arterna är ordnade efter hur de är sorterade i fågelböcker. Bilderna uppdateras kontinuerligt, senaste art är taigablåstjärt 2020-04-05 I Sverige häckar det 7 arter hackspett. Större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, spillkråka, gröngöling, göktyta och vitryggig hackspett. Tidigare häckade också mellanspett, men den har tyvärr försvunnit som häckfågel och just nu står även den vitryggiga hackspetten på utrotningshotningens rand

1 hane stenfalk 1 2K tretåig mås (den rastade under 10 min, ungefär kl. 10.40, och fortsatte sedan mot norr tillsammans med några gråtrutar) * Strax söder om Sörbyn, söder om Hörnefors (Stefan Delin, Hörnefors) Översträckare: 1 kungsörn 2 havsörn 1 pilgrimsfalk * Ålidhem, Umeå (Björn Malmhagen, Umeå 1 hane sågs fint i Lomma kyrkdammar. snatterand Anas strepera 1 ex Lomma kyrkdammar. bläsand Anas penelope Ovanligt många observationer tack vare den milda vintern med flera hundra vid Gröna jaktstugan, Inre Foteviken som högsta enskilda notering. stjärtand Anas acuta Ett 10-tal, inklusive flera snygga hanar, sågs bra vid Lomma södra

Allmänna kännetecken: En svartvit hackspett, undergumpen grannröd. Liknar vitryggad hackspett, men ryggen är svart, buken inte streckad. Skuldrorna är vita. Honan har svart hjässa, hanen har rött i nacken och ungfågeln har röd hjässa. Storlek: Längd 23-26 cm, vingbredd 38-44 cm, vikt 70-105 g. Bo: Bohål vanligtvis i aspstam Ja, alla behöver inte bygga så mycket. Att gråhägern bygger bo på marken, i det här fallet mitt i Väsby sjöäng, hör till ovanligheterna. Normalt sker det uppe i träden. Spillkråkans val av boplats var också lite märkligt. Trädet står precis vid en vägkorsning och dessutom en parkeringsplats. Annars verkar det vara en skygg fågel Koltrast hane. Södermanland Sverige. 2009 : Logga in | English : Hem Bilder Månadens bild Projekt Kontakt: 568 Koltrast hane. Södermanland Sverige: Fåglar > Koltrast. Kort fakta om pärlugglan: Latinskt namn: Aegolius funereus; Familj: Ugglor; Längd: 24-26 cm; Vingspann: 54-62 cm; Vikt: Hanar upp till 113 gram och honor upp till 194 gram; Föda: Små bytesdjur som sorkar och skogsmöss; Antal ägg i en kull: 3-7 ägg; Livslängd: Max 16 år; Utseende / kännetecken. Pärlugglan är en liten uggla som kan nå en kroppslängd på 26 cm med ett vingspann.

 • 3D Print offert.
 • India History in Hindi Wikipedia.
 • Aubergine recept LCHF.
 • Speedway Piraterna Dackarna live.
 • SoundCloud Pro.
 • Cool music videos.
 • Bakljusramp Cabby.
 • Lifestyle blog names.
 • Vasa Sport matcher.
 • Best color gamut.
 • How to delete synced photos from iPad.
 • Globen kontakt.
 • Pfandflaschen sammeln strafbar.
 • 100 mbit/s wie schnell.
 • Berättas för att roa.
 • How to fold a shirt for shipping.
 • Hebammenpraxis Bauchgefühl Leipzig.
 • Lediga jobb Norsjö.
 • Läkarutbildning krav.
 • Dobbelt statsborgerskap Norge Tyskland.
 • Steklök Willys.
 • The Isle dinosaurs.
 • Hyra badhus sundsvall.
 • Bokstäver skylt.
 • Maskangrepp na.
 • Driftstörningar bank.
 • Liu Yifei height.
 • Suche 2 Raum Wohnung in Nordhausen.
 • Pokemon Ultra Sun and Moon team builder.
 • Mando meny lunch.
 • Shake it out Glee.
 • Psykolog Stockholm självkänsla.
 • Allegro musik.
 • Yamaha yz85 service manual.
 • Jobba hos oss Umeå.
 • Sirius DJ.
 • Kinderwerft Flensburg.
 • San Francisco new light rail.
 • Åpna typerna.
 • Aysels Skönhetsvård.
 • Plankstek Solna.