Home

SunPine hvo

In 2011, Preem started marketing Evolution Diesel, a drop-in HVO fuel with 20% renewable feedstock, primarily based on feedstock from the SunPine process. Complementing the tall oil-based raw material with used cooking oil and animal fats, a new version called Evolution Diesel+ now (2016) consists of up to 50% renewables and is th SunPine was founded in 2006 and is owned by Sveaskog, Södra skogsägarna, Preem and Lawter. This dream team, which represents the entire production chain from concept to raw material and finished product, means SunPine has a bright future to look forward to Deras HVO tillverkas av PFAD som består av de fraktioner av palmoljan som inte lämpar sig som livsmedelsolja, exempelvis den del som smakar illa eller har olämplig stekegenskaper. Preem tillverkar en HVO av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, på det delägda raffinaderiet Sunpine i Piteå

SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter SunPine i Piteå är ett bevis på att det går att tillverka drivmedel av restprodukter från skogen. Följ med till framgångsföretaget som förädlar tallolja till råtalldiesel som sedan kan raffineras till biodiesel Användningen av PFAD som råvara för HVO har ökat under senaste året. Om Sverige av någon anledning skulle bestämma sig för att acceptera palmolja eller PFAD som råvara i drivmedel försvinner Sunpine som producent av drivmedel Announcing SunPine's SEK 250 million investment into new advanced biofuel production capacity at its facilities in Haraholmen, Piteå (from left) Niklas Nordström, Deputy Mayor Luleå; Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation; Helena Stenberg, Deputy Mayor Piteå and Magnus Edin, CEO, SunPine (photo courtesy SunPine) In terms of positive climate impact, today's production reduces fossil CO2 emissions by 250,000 tonnes per year, or in simpler terms, equivalent to the emissions from 157,672 vehicles every year. SunPine produces around 105,000,000 litres of tall diesel per year. Download our Saftey Data Sheet here

På vår delägda fabrik SunPine utanför Piteå upparbetas talloljan till råtalldiesel, som sedan levereras till Preems raffinaderi i Göteborg. Här omvandlas råtalldiesel genom en helt hydreringsteknik till förnybar diesel som består av kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande av företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International council for clean transportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8 procent högre än mot ­ svarande utsläpp för fossil diesel SunPine - mer produktion av råtalldiesel i Piteå På SunPine i Piteå planerar vi ytterligare en anläggning för framställning av råtalldiesel. Genom investeringen på 400 miljoner kronor ökas nu produktionen av råtalldiesel som är den förnybara insatsråvaran i Preems förnybara drivmedel • HVO Diesel and Petrol: St1 project 200 kton, Preem capacity increase to 1 mton by 2023. UPM project of 500 kton plant. • Tall diesel for HVO: SCA developing 100 000 m 3 plant, SunPine builds new 50 000 m3 plant. UPM develops new plant. • Biocrude: RenFuel and SCA have pilot plants developing organic catalysis of lignin SunPine's world-leading bio-refinery supplies innovative and sustainable products that are based on tall oil, a residual product from Kraft pulp mills. Today with a capacity of about 100 000 m3 tall oil and 24 000 tons resin. In 2018 SunPine to invest in a new plant to increase tall diesel fuel capacity by 50%, planned to come on stream in 2020

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International council for clean transportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8 % högre än motsvarande utsläpp för fossil diesel Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International C ouncil on C lean T ransportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8 % högre än motsvarande utsläpp för fossil diesel Sunpine tillverkar 100 000 ton talldiesel till Preem varje år och ska snart öka takten. Bolaget har planerat för en ny fabrik som kan öka kapaciteten med 50 procent år 2020. - Den tekniska risken har minskat väsentligt nu eftersom vi vet hur vi ska göra

Det är det första bioraffinaderiet av sitt slag i världen. Totalt har vi hittills investerat 250 miljoner i vår bioraffinaderianläggning på Hisingen i Göteborg. Och ungefär 300 miljoner i fabriken SunPine tillsammans med Sveaskog, Södra och Kiram. En av de större miljösatsningarna i Sverige. Tallolja och andra råvaro Sandarne. Sunpine produces tall oil diesel and other products from the CTO, and the tall oil diesel is used for HVO production by Preem. Kraton produces different chemicals from the CTO. For all three pulp mills an important factor is to get tall oil pitch back from Sunpine and Kraton to be used for energy purposes Product(s) Renewable diesel similar to HVO Output Capacity 100,000 t/y or 120 million litres/y Facility type Commercial Total Investment 175,000,000 EUR Status Operational Start-up Year January 2015 Web http://www.upmbiofuels.co

Stäng - SunPin

Technology HVO integration Tall oil biodiesel Biogas production Biomass for process energy Inclusion of waste as feedstock pulverised solid fuel fluidised bed (solid fuel) grate (solid fuel) Hydrothermal liquefaction of lignin Biomass CHP integration Brown liquor ethanol Anaerobic digestion of sludge Black liquor DME Biomass or biomethane use in lime kiln Lignin extraction from black liquor Methanol from pulp mills grate (solid fuel) unknown fluidised bed (solid fuel) pulverised solid fue Göteborgs satsning på HVO i taxibilar i Göteborg, St1 och SCA:s samarbete om biodrivmedelsproduktion från tallolja, SunPine:s planerade nya produktionsanläggning samt om Energimyndighetens uppdrag att inrätta tre nya innovationskluster. Pris Vi gör även en global utblick över biodieselmarknaden efter förändringa The HVO produced in Sweden is currently (2016) based mainly on crude tall oil. The esterified tall oil used in production comes from SunPine in Piteå, which is thereafter hydrogenated to HVO at the Preem refinery in Gothenburg together with fossil raw material. Current production and use as fue

Miljöorganisationer vill stoppa HVO AT

 1. Sunpine AB, som ägs till cirka 25 procent av Södra, har som affärsidé att ur svensk skogsråvara från ett hållbart skogsbruk utvinna produkter som möjliggör en grön omställning av samhället. Ur råtallolja utvinns talldiesel, harts och bioolja
 2. ETIP Bioenergy - SABS. Flowchart of UPM Lappeenranta biorefinery. Project background. In 2008, with the popularity of printing paper declining, UPM decided to transform itself in a bold way and look for new businesses
 3. Sunpine producerar råtalldiesel i Piteå som skeppas till Göteborg där Preem gör Evolution diesel som nu blandas med 50 procent med fossilt dieselbränsle. Tallolja är Nordens viktiga HVO råvara. SunPine i Piteå, ägt av Sveaskog, Södra Skogsägarna, Preem, Kira,.
 4. Båtplan Stockholm 2025, 100 procent HVO-drift och ny teknik. Bioenergi. Biodrivmedel & Transport. 23 juni 2020. Nu sjösätts Båtplan Stockholm 2025, en genomarbetad strategi för en omställning av skärgårdstrafiken. SunPine det perfekta exemplet.

Preem växlar upp produktionen av biobränsl

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra det indirekta statliga ägandet i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International council for clean transportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8 % högre än motsvarande utsläpp för fossil diesel Sunpine. Ny biodieselfabrik i Piteå ökar kapaciteten med 50 procent. Posted on 9 april, 2021 (9 april, 2021) by Redaktionen. En hög miljöklassning var avgörande vid valet och de nya lastbilarna ska köras på HVO-diesel HVO Diesel: strong market demand for HVO100, 200 kton plant by St1 in 2020 and increased capacity with 600% by Preem to 1.3 million m 3 by 2023. SunPine new 50 000 m 3 tall diesel plant. But market uncertainty due to restrictions for PFAD, TCO etc. • HVO Petrol: new product with 15% HVO petrol in Petrol 95 by Circle K and up to 30% blend by.

Finska Neste världsledande på HVO av slaktavfall Land

Jättelyft klart för Sunpine Bygget av Sunpines andra biobränslefabrik, på Haraholmen i Piteå, pågår för fullt. Anläggningens stora kolonn har nu lyfts på plats. Enligt planen ska den nya fabriken stå klar i november i år. Möjlig HVO-produktion från Sunco Sunpine/Preem, Piteå. Produktion: HVO-diesel av tallolja. Sunpine ägs bland annat av Sveaskog, Södra skogsägarna och Preem. Råvaran är tallolja som destilleras till rådiesel och sänds till Preems raffinaderi i Lysekil där det förädlas till HVO-diesel. Sunpines/Preems produktion är på 100 000 ton per år. Metsä, Äänekoski, Finlan I dagsläget är Sunpine den enda anläggningen som storskaligt gör biodrivmedel från skogsrestprodukter. HVO från tallolja minskar utsläppen med 93 procent enligt en ny svensk studi Alla arbetsfordon och kranar i hamnen drivs nu med HVO. Sunpine AB, som ägs till cirka 25 procent av Södra, har som affärsidé att ur svensk skogsråvara från ett hållbart skogsbruk utvinna produkter som möjliggör en grön omställning av samhället HVO, biobensin 40 000 m3 378 2019 ANLÄGGNINGAR UNDER PROJEKTERING, UPPHANDLING ELLER BYGGFAS 13. ENVIGAS, PROJEKT II Bureå Trä Pyrolysolja, biokol, biogas 10 MW i.u 2020 14. SUNPINE Piteå Råtallolja Råtalldiesel 50 000 m3 472 2020 15. PYROCELL Gävle Sågspån Pyrolysolja 25 000 ton 250 2021 16. ST1 Göteborg Blandade oljor och fette

Kontakta oss - SunPin

SunPine to build a new crude tall diesel plant in Swede

 1. Under detta år kommer Sunpine att behöva nyrekrytera ingenjörer, mekaniker, instrumenttekniker och processoperatörer. Råtallolja blir talldiesel. Sunpines talldieselfabrik på Haraholmen utanför Piteå invigdes 2010. Pressa biljättarna att genast godkänna HVO-diesel.
 2. SunPine SunPine HVO 100 mio litres Sweden Info: SunPine SunPine HVO addition Sweden Info: Sunshine Kaidi Kemi biorefinery Finland Info: Sunshine Kaidi pilot Wuhan China Info: Surrey Municipality Surrey Biofuel facility Canada.
 3. arie nr 5 om HVO_2021-02-16 Author: erbj3 Created Date: 2/17/2021 10:43:29 AM.
 4. Produktionen av HVO-diesel från tallolja och andra restoljor och avfall har kommit mycket långt redan nu i de nordiska länderna, främst genom Neste och Preem. Ytterligare stora investeringar i HVO-produktion planeras - även av St1. Sunpine bygger ut sin talloljefabrik i Piteå
 5. HVO är helt skattebefriat fram till och med 2018 och prissättningen följer dieselpriset. Jobbar med restprodukter. Neste är världsledande tillverkare av HVO med en kapacitet på 2,3 miljoner ton. Svenska SunPine producerar biodiesel av råtallolja som i sin tur processas av Preem
 6. HVO: Sunpine/Preem, cirka 1,9 TWh. Etanol: Agroetanol, St1, Sekab, cirka 1,5 TWh. Biogas: ett stort antal aktörer, cirka 1,8 TWh. Total svensk produktion, cirka 7,2 TWh. Den svenska förbrukningen ligger på cirka 13 TWh, varför det finns en nettoimport på cirka 6 TWh

Tillsammans med Sveaskog, Södra och Kiram driver Preem företaget Sunpine i Piteå, där råtallolja förädlas till råtalldiesel. Preem var först med att lansera en HVO-diesel på den svenska marknaden. Idag är Preem Evolution Diesel den standarddiesel som har högsta andelen förnybara råvaror HVO Diesel har vi ju redan annars diskuterat ganska flitigt. Det var också i denna tråd som, jag tror det vara @surabaron , som det kom upp att HVO inte enbart kan vara diesel från slaktavfall utan också ex tallolja kan hydreras till fossilfritt bränsle i raffinaderierna HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja, är syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Den HVO100 som Växjö Energi kommer att erbjuda är 100 procent förnybar och tillverkas huvudsakligen av slakteriavfall och en mindre andel rapsolja. Den är också fri från svavel och aromater vilket minskar kallstartsröken Oro för brist på rent biobränsle HVO 100. Transport Efter att reduktionsplikten införts har Neste annonserat sin plan för ökning av biobränsle med 1,3 miljoner ton till år 2022. Preem bygger ut för 17 miljoner kronor redan i år. Men på kort sikt oroar sig Schenker för att reduktionsplikten kan leda till brist på det rena biobränslet HVO 100

WIBAX utökar sitt samarbete med SunPine. SunPine förlänger och utökar sitt logistiksamarbete med Wibax. Uppdraget omfattar transporter och lagring av produkter som SunPine använder i sin framställning av biodrivmedel Sunpine producerar talloljediesel och andra produkter från CTO. Talloljediesel används för HVO-produktion av Preem. Kraton producerar olika kemikalier från CTO. För alla tre massabruken är det viktigt att få tillbaka beckolja från Sunpine och Kraton. En potentiell källa till lipider för biodieselproduktion nämns i intervjun med.

200 000 tonnes HVO (incl. SunPine diesel) Ecobränsle in Karlshamn 55 000 m 3 RME biodiesel Biofuel production plants in Sweden Pilot and Demo plants LTU GreenFuels in Piteå 4 t/d bio-DME and bio-methanol SEKAB in Örnsköldsvik 3-400 litre/day ethanol SCA in Obbola 24 litre/day crude bioliquids RenFuel in Bäckhammar 3000 t/a crude bioliquid Två intressanta studiebesök den 18 september vid St1 raffinaderi i Göteborg om etanol och kommande HVO och vid Södras stora fabrik i Värö - från skogsplantage till träprodukter. Fullmatade konferensdagar om biodrivmedel: biogas, biodiesel (RME och HVO), bioetanol (E10 och E85, ED95), biometanol, bio-DME och biojet för landtransporter, flygtrafik och sjöfart Även Sunpine ökar sin kapacitet med 50 000 ton (0,5 TWh) från 2020. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biojet, biobensin, etanol, biodiesel och biogas av HVO har ökat snabbt de senaste åren. År 2017 var den över 20 procent av den totala globala Sunpine i Piteå och Kraton i Sandarne. Sunpine producerar talloljeel och dies andra produkter från CTO. Talloljediesel används för HVOproduktion av Preem

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. Andra biodrivmedel har inte utvecklats positivt. HVO tillverkas av en rad olika avfalls- och restprodukter, som tallolja från skogsindustrin och återvunna vegetabiliska och animaliska oljor och fetter När du surfar in på Energipress.se kan du läsa om produkter, innovationer och stora investeringar inom alla inriktningar i energisektorn. Du hittar viktiga och intressanta nyheter inom vindkraft, solenergi, bioenergi, kärnkraft, vattenkraft, elnät och energinät i Sverige, men självklart också om stora händelser som sker i resten av världen Södra's port in Mönsterås was already totally fossil free by autumn 2017. All of the port's vehicles and cranes are now powered by HVO. Challenge. Large machinery involved in heavy and high lifting that need a lot of power. Solution. All of the port's vehicles and cranes are now powered by HVO diesel. Effect. Greener, lower CO₂.

Råtallolja är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som erhålls i samband med tillverkning av pappersmassa genom sulfatprocessen.Råtallolja kan raffineras till flera olika substanser och kan också användas som ersättning för fossil eldningsolja som bränsle i värmepannor SUNPINE, MÖNSTERÅS OCH SILVA GREEN FUEL. Sedan många år har Södra ett 25-procentigt ägande i Sunpine AB. Av tallolja från Södras massabruk gör Sunpine grön råtalldiesel som kan blandas i diesel. HVO och RME. RME innehåller traditionellt fossil metanol,. There is currently a shortage of raw material for the HVO diesel production which uses slaughter waste, rapeseed oil, tall oil and palm oil as the main source today. The oil from field cress is at the moment under consideration at SunPine in Piteå as a source of raw material for HVO diesel production Preem och SunPine bygger ut sina befintliga anläggningar för att öka kapaciteten att producera HVO baserat på tallolja från skogsindustrin. Södra, Colabitoil och Envigas bygger och startar nya anläggningar. Intresse från skogsindustri ** HVO eller Hydrogenated vegetable oil är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel och därmed kan ersätta fossil diesel till 100%. Wibax samarbete med SunPine omfattar transporter och lagring av produkter som SunPine använder i sin framställning av biodrivmedel

Talldiesel - SunPin

Från eltruck till HVO - så ställer vi om logistiken. I vår strävan att få fossilfria transporter jobbar vi på flera fronter. Vi var redan 2009 först med att producera biodrivmedel från tallolja i vårt delägda bolag SunPine HVO FAME - blend in FAME HVO - blend in HVO . Destination for products from Södra's mills External net sales by geographic market 30/05/2017 13 Sweden 20 % Europe 70 % North America Asia 2 % % Africa 1 % 7 Export value SEK 11 billion . Södra's fuel streams 2016 30/05/2017 14 SunPine External producers Land transport Maritime transport. SunPine in Piteå 50 000 m3 Raw Tall Diesel (RTD) 2020 St1 Refinery in Gothenburg 200 000 ton HVO biofuels 2022 Pyrocell in Gävle 26 400 t pyrocrude 2021 Preem Gothenburg w Diamond Green 1-1.3 million ton biofuels 2022-24 SCA in Östrand 100 000 ton biofuels 2021 RenFuel Lignolproduktion 200 000 t crude bioliquids 2022 SCA in Östran

Förädling av tallolja är SunPines framgångsrecept - Preem

Personligen tror jag att HVO-diesel och tallolja är en del lösningen, i kombination med biogas, el mfl. Re: Sunpine investerar i talldieselfabrik i Piteå #506815 totte - Venestad, Skåne - tor 05 apr 2018, 01:4 Premium-quality, HVO-type Neste Renewable Diesel is made primarily from waste and residues. In the production process, impurities are removed from the raw materials which are then hydrotreated at a high temperature. The outcome is a colorless and odorless fuel of an even quality that has an identical chemical composition with fossil diesel

Preem Evolution Diesel - PreemCenterpartiets Federley och Källström fick se SEKAB:s

Preem och SunPine bygger ut sina befintliga anläggningar för att öka kapaciteten att producera HVO baserat på tallolja från skogsindustrin. Södra, Colabitoil och Envigas bygger och startar nya anläggningar. Intresse från skogsindustr Sunpine ökar sin kapacitet med 50 000 ton (0,5 TWh) från 2020. Samman De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biojet, biobensin, etanol, biodiesel och bioga • Preem is evaluating a HVO production capacity expansion at the Gothenburg Refinery from current 220 000 m3/year to 1 300 000 m3/year to meet the rapid increase in demand. • Tall-oil producer Sunpine AB is expanding Tall-oil separation capacity to meet the increase in demand from Preem HVO (syntetisk diesel eller bensin) är redan 4 ggr större än etanol och gas tillsammans i Sverige och går att använda i alla bilar med diesel- eller ottomotorer. Södra och Sveskog bestämde sig för att pytsa in stålar i SunPine, likaså innan fetter från slaktavfall gick till ökad HVO-tillverkning

Rekordresultat för Sunpine, men oro för konkurrens från

 1. • HVO-diesel ökade från 1,2 % till 3,2 %, 2013 SunPine i Piteåförädlar råtalloljan till råtalldiesel 3. I Preems ombyggda raffinaderi i Göteborg gör vi helt vanlig diesel av den förädlade talloljan 4. Evolution Diesel -en helt vanlig diesel so
 2. SunPine es una empresa sueca que se dedica a la producción de combustibles renovables. Su biorrefinería de Piteå transforma tall-oil crudo (un subproducto de la fabricación de pulpa y papel) en tall diésel crudo (materia prima para biocombustibles), bio-oil (fuel oil renovable que se usa en la industria papelera) y colofonia (materia prima para tintas y adhesivos)
 3. ska utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter
 4. Sweden (SEA, 2011b). Starting in 2010, there is also the crude tall oil production at the SunPine unit in Piteå where crude tall oil is produced from black liquor (by-product from pulp industry). The crude tall oil is further processed (hydrogenated into HVO and blended) at the Preem refinery in Gothenburg to a low-blend (10-22%) diesel. The fuel
 5. Biorefinery, SunCarbon, SunPine lignin extraction, lignofuels. 37 Full PDFs related to this pape
 6. HVO 100 tillverkas i dag främst i Finland, där produktionen kan komma att öka under kommande år. Torbjörn Niemi vill även framhålla den svenska RME-tillverkningen, däribland Sunpine i.
 7. OKQ8 Diesel Bio HVO är ett helt förnybart dieselalternativ som kan reducera dagens CO 2-utsläpp med upp till 90 procent.Efter tester med Diesel Bio HVO certifierar nu Volvo Lastvagnar samtliga sina motorer för syntetisk diesel

SunPine to invest SEK 250 million in new advanced biofuel

HVO ökar snabbt UPM Kaukas bruk i Lappeenranta 100 000 ton 2014 Neste Oil with NExBTL 380 000 ton produkter Porvoo -07, 09 800 000 ton produkter Rotterdam, sept 2011 SunPine Diesel i Piteå 100 000 m3 talldiesel, maj 2010 Kan också framställas från skog via pyrolys, t.ex. Valmet i Finlan Preem och SunPine bygger ut sina befintliga anläggningar för att öka kapaciteten att producera HVO baserat på tallolja. från skogsindustrin. Södra,. (3 000 GWh HVO) och Domsjö Fabriker (300 GWh biogas, 1 100 GWh etanol och 1 600 GWh biobensin). Redan idag producerar Domsjö Fa-briker 590 GWh etanol i norra Sverige, varav 180 GWh blir drivmedel. I Norrbotten tillverkar Sunpine i Piteå upp till 100 000 kubikmeter tallolja som förädlas till HVO av Preem. Det motsvarar nära 1 000 GWh. Idag producerar Sunpine i Piteå talldiesel från massabrukens tallolja. HVO diesel är nu det dominerande biobränslet i Sverige men för en framtida expansion behöver råvarubasen utvidgas och en mycket intressant råvara är lignin från våra massabruk. Ett träd innehåller ca. 2% tallolja men det innehåller 30% lignin Preem och SunPine bygger ut sina befintliga anläggningar för att öka kapaciteten att producera HVO baserat på tallolja från skogsindustrin. Södra, Colabitoil och Envigas bygger och startar.

Uppsala kommun vinner årets Biogasutmärkelse 2019

Tall diesel - SunPin

 1. Tillsammans med Sveaskog, Södra och Kiram driver Preem företaget Sunpine i Piteå, där råtallolja förädlas till råtalldiesel. Preem var först med att lansera en hvo-diesel på den svenska.
 2. HVO from bio-diesel Biooils to diesel Solid biomass to diesel (future?) 160 000 m3/year ≈ 1600 GWh/yr SunPine, Piteå Södra (other owners: Preem, Sveaskog, Kiram, and Lawter) Raw tall diesel separated from raw tall oil 100 000 m3/year ≈1000 GWh/yr . Theoretical underpinnin
 3. From electric forklifts to HVO - how we are rethinking logistics. In our mission to achieve fossil-free transportation, we are working on several fronts. We are partnering with vehicle manufacturers and other industry players to make a difference over the long term, but also finding solutions for our own logistics

Lindbäcks bygg arbetar medvetet med långsiktigt hållbara lösningar för att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Nu ska alla BDX lastbilstransporter av volymer till byggarbetsplatserna köras med fossilfritt miljöbränsle i tanken. - Det känns väldigt bra att transporterna blir mer miljövänliga, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete på Lindbäcks, säger Markus. -tillgång på HVO -E10-bensin • EU:s statsstödsregler • ILUC, RED II • Fordonsparken förändras 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1.Bio-oljor som t.ex. från SunPine 2.Utvinning av Lignin och uppgradering till en raffinaderianpassad råvara 3.Pyrolyspå olika sätt för att skapa bio-oljo

Preem Evolution Diesel - Preem

Gör Preem verkligen drivmedel av rester från skogen? | GP
 • Regelbundet Engelska.
 • Gotlandskanin förening.
 • Arbeitslosen Partner unterstützen.
 • Crème chantilly siphon.
 • Spårsläde.
 • Hur lockar man sponsorer.
 • Winepartners Sweden.
 • Delade upplevelser Windows 10.
 • Lindab rännkrok.
 • Nordic Wellness Växjö Norremark.
 • Curtain trailer for sale.
 • Keramiker synonym.
 • Scientific Reports articles.
 • Hur fungerar lavinryggsäck.
 • Slang etymologi.
 • Personal shopper Jönköping.
 • Koenigsegg Beats by Dre.
 • ZARA HOME online shop.
 • Willys Färdigmat.
 • Bentley for sale CarGurus.
 • Cuentos infantiles.
 • Interior Design Ausbildung.
 • Natriumatom protoner.
 • Annellska huset.
 • Quantum Break Walkthrough Act 3.
 • American Bully Pocket size.
 • Roadtrip södra Sverige.
 • DRESS syndrome.
 • Federal Environmental Protection Agency.
 • Pizzeria peppino.
 • Väckarklocka lågt ljud.
 • Rollingstones com News.
 • Teenage Mutant Ninja Turtles The Big blowout Dailymotion.
 • Турецкий кангал цена в Беларуси.
 • Psoriasis händer.
 • Hyreslägenheter Skövde.
 • Vatican City flag shape.
 • Dangast Hafenfest 2020.
 • B230fk vridmoment.
 • Blocket Bostad Karlsborg.
 • Clever fit Güstrow.